Fastpartner förvärvar en centralt belägen fastighet i Norrköping om totalt 2 300 m² för 34 miljoner kronor av en privatperson. Driftnettot uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor. Dominerande hyresgäster är Moderna försäkringar och Riksbyggen. 

 

Stockholm den 10 december 2010 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65