Fastpartner har förvärvat två fastigheter i norra Stor-Stockholm, en förvaltningsfastighet, Hammarby-Smedby 1:446, och en projektfastighet med stor byggrätt, Märsta 25:1. Förvärven ligger i linje med Fastpartners strategi att kombinera goda kassaflöden med högt värdeskapande i egna fastighetsutvecklingsprojekt.

– Hammarby-Smedby 1:446 kompletterar våra befintliga fastigheter i Upplands Väsby på ett bra sätt. Genom att bygga på vårt förvaltningsbestånd i området skapar vi goda förutsättningar för att behålla och utveckla våra relationer till befintliga hyresgäster i området. Det ger oss också möjlighet att arbeta vidare med det samlade serviceerbjudandet i området, vilket på sikt är avgörande för att hyresgäster ska trivas, säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Märsta 25:1 är en byggklar projektfastighet med en markareal om 28 500 kvm i ett bra kommunikationsläge i Arlandastad. På fastigheten planerar vi att uppföra en eller flera nya byggnader, alla med höga målsättningar för hållbarhet och miljöcertifieringar. Vi har många intressenter för nybyggnation på denna fastighet, säger Svante Hedström,Hållbarhets- och projektchef på Fastpartner.

Fastpartner tillträdde de båda fastigheterna under januari månad 2022.

Stockholm den 2 februari 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Patrik Arnqvist, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 89
E-post:
[email protected]

Svante Hedström, Hållbarhets- och projektchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 88
E-post: [email protected]

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2022 kl 14:00.