Fastpartner har av tjänstepensionsbolaget Alecta förvärvat fastigheterna Oxen Mindre 30, 34 samt tomträtten till Oxen Mindre 35 i Stockholms City. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i de tre fastigheterna uppgår till 7 500 kvadratmeter. Adressen är Luntmakargatan 22 – 34. Fastigheterna har varit fullt uthyrda men vid försäljningen uppstår en vakans på 1 500 kvadratmeter som beräknas vara uthyrd under kvartal 1 2012. Tillträdesdag för fastigheterna är 1 februari 2012.

– I och med detta förvärv uppgår värdet av fastigheter i Stockholms City till 17 procent av hela värdet på Fastpartners fastighetsbestånd. Under 2011 har Fastpartner förvärvat 25 fastigheter för sammanlagt drygt 850 MSEK vilket väsentligt ökat bolagets kassaflöden. Fastpartner kan därför fortsätta att vara en intresserad aktör för nya fastighetsaffärer på den svenska fastighetsmarknaden under 2012, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 21 december 2011

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2011 kl 15.30.