Fastpartner har förvärvat fastigheten Västerbotten 19 på Lidingö vid brofästet. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 12 300 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 18 MSEK. Fastigheten innehåller bostäder om 2 000 kvm, butiker om 7 200 kvm, kontor om 2 600 kvm och övrigt om 500 kvm.

Köpeskillingen uppgår till 202 MSEK.

Fastigheten, som är uthyrd till 95 procent, tillträds den 15 april 2015.

Inklusive AGA-fastigheten uppgår Fastpartners totala uthyrningsbara yta på Lidingö efter förvärvet till cirka 37 000 kvm.

Stockholm den 1 april 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16:00 den 1 april 2015.