Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle för en köpeskilling om
384 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om
cirka 9 500 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 22,5 MSEK.

Fastigheten ligger i centrala Gävle i närhet till stationen och de attraktiva utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken.Fastigheten är nyproducerad ochbestår främst av vård- och kontorsytor. Största hyresgästen är Region Gävleborg som har etablerat Gävles största vårdcentral med viss sjukhusverksamhet i fastigheten. Exempel på andra hyresgäster är Folktandvården, Coop och Rejlers.Fastpartner tillträder fastigheten den 1 april 2021.

Fastpartner förvärvar en nyproducerad fastighet i ett starkt centralt läge i Gävle med stabila hyresgäster. Fastigheten har ett starkt långsiktigt hyresgästerbjudande och kompletterar även Fastpartners övriga bestånd i Gävle på ett mycket positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 1 april 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 – 12 32 84
E-post:
[email protected]

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2021 kl 15:00.