Fastpartner har förvärvat fastigheten Andersberg 14:44, i området Ersbo vid Gävles södra infart, för en köpeskilling om 37,5 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten uppfördes 2017 och har en uthyrningsbar area om cirka 2 000 kvadratmeter.

Fastigheten är belägen i Gävles snabbt växande industriområde Ersbo. I detta område blandas verksamheter som informationsteknik med traditionell industri och servicenäring. I detta område har Microsoft precis färdigställt byggandet av nya serverhallar och startat sin verksamhet. Fastigheten är idag fullt uthyrd till fyra hyresgäster och passar bra in i Fastpartners portfölj av förvaltningsfastigheter i Gävle.Fastpartner tillträder fastigheten den 31 januari 2022.

Fastpartner förvärvar en nybyggd fastighet med goda kassaflöden som på ett bra sätt kompletterar våra övriga fastigheter i Gävle. Inom Fastpartner har vi ett stort kundfokus och vi ser med stor entusiasm fram emot att få välkomna våra nya hyresgäster, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 23 december 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 – 12 32 84
E-post:
[email protected]

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2021 kl 11:00.