Fastpartner har förvärvat fastigheten Herrjärva 3 i Solna av NCC för en köpeskilling om
1 540 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om
cirka 19 800 kvadratmeter samt cirka 520 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till
cirka 76 MSEK.

Fastigheten ligger i området Ulriksdal i Solna, strategiskt vid E4:an med goda publika kommunikationer till Stockholm City och Arlanda. Området är under stark utveckling med betydande nyproduktion av kontor och bostäder.Fastighetenbestår till största del av kontor men inrymmer även en restaurang, en hälsostudio, lager- och konferensytor samt garageplatser. Fastigheten är högkvalitativ och byggd för certifieringenligt BREEAM Excellent. Största hyresgäst är NCC Sverige AB som förhyr cirka 17 000 kvm på ett tioårigt hyresavtal. Fastpartner tillträder fastigheten den 5 mars 2020.

Tillsammans med Fastpartners tre andra fastigheter i närområdet, Hilton 2, Hilton 5 samt Brahelund 2 blir den sammanlagda uthyrningsbara ytan i Solna cirka 100 000 kvm exklusive garage.

Fastpartner förvärvar en fastighet av högsta kvalitet och förstärker därmed sin position som fastighetsaktör i Solna. Vi ser fram emot ett gott samarbete med NCC och övriga hyresgäster samt att få vara en del av områdets fortsatta utveckling, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

– Nu säljer vi K12, det första av totalt tre kontorsprojekt som vi utvecklar i stadsdelen Järva Krog, till Fastpartner. Stadsdelen kommer förutom kontorshusen med 1 800 arbetsplatser även inrymma cirka 450 bostäder, service, handel och en förskola, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development. 

 

Stockholm den 25 november 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl 16:30.