Fastpartner och Heimstaden har avtalat om att förvärva fastigheter av varandra. Fastpartner förvärvar tre kommersiella fastigheter i Uppsala om totalt 28 570 kvadratmeter och avyttrar fem bostadsfastigheter i Gävle om totalt 8 260 kvadratmeter. Fastigheterna i Uppsala, där Årsta 76:2 om 25 700 kvadratmeter är den största, består huvudsakligen av kontor med inslag av handel och service. Övriga fastigheter i beståndet är Kungsängen 6:10 och Kungsängen 40:1 med en yta på 1 700 respektive 1 200 kvadratmeter.

Årsta 76:2 är en modern fastighet och ligger vid Fyrislunds företagspark med goda kommunikationer. Kungsängen 6:10 och Kungsängen 40:1 ligger centralt i Uppsala med god närhet till kollektivtrafik och har bra affärslägen. Fastigheterna är uthyrda till 99 %. Bland hyresgästerna finns bland annat Uppsala Kommun, Länsförsäkringar, Salléns Elektriska och Modins Bil.

– Vi är nöjda med att kunna förvärva tre kommersiella fastigheter och stärka vår position i Uppsala. Fastigheterna är välbelägna och kommer att utvecklas väl av vår personal, säger Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner. Vi uppskattar dessutom att kunna sälja till en kompetent bostadsförvaltare i Gävle.

– Med denna affär så fortsätter vi att renodla vår portfölj och får möjligheten att stärka vår position ytterligare i centrala Gävle, säger Claes Westlin, transaktionsansvarig på Heimstaden. Vi uppskattar det professionella och smidiga tillvägagångssätt som denna transaktion med Fastpartner har genomförts på, fortsätter han.

De tre förvärvade fastigheterna har ett fastighetsvärde på 480 MSEK före avdrag för latent skatt och de fem avyttrade fastigheterna i Gävle har ett fastighetsvärde på 130 MSEK före avdrag för latent skatt. Affären innebär netto att Fastpartners årliga förvaltningsresultat ökar med cirka 18 MSEK och transaktionerna är genomförda som bolagsaffärer. Tillträde sker den 30 november 2017.

Stockholm den 31 oktober 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se