Fastpartner har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheter i Stockholm motsvarande en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvadratmeter. Tillträde sker i januari 2015. Det finns ett tillträdesförbehåll i avtalet vilket gör att Fastpartner ej har möjlighet att precisera förvärvet ytterligare.

Stockholm den 25 november 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.