Fastpartner har med tillträde den 30 november 2011 förvärvat fastigheten Märsta 1:198 i Märsta Centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 619 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd. I och med förvärvet äger Fastpartner samtliga fastigheter i Märsta Centrum. Förvärvet har skett genom bolagsförvärv.

Fastpartner och Sigtuna kommun har inlett arbetet med en ny detaljplan för Märsta centrum. Detta för att öka attraktiviteten i centrum. Den satsning Fastpartner nu gör i Märsta Centrum innebär att ca 200 helt nya bostäder skapas. Samtidigt arbetar vi med en omfattande utbyggnad av den kommunala verksamheten i form av ett nytt bibliotek och konsthall om ca 2 000 kvm, kulturskola om ca 3 000 kvm samt ytterligare butiker om ca 8 000 – 10 000 kvm.

– Förvärvet passar bra in i vårt befintliga bestånd nu och i den fortsatta utvecklingen av Märsta Centrum. Vi passar samtidigt på att tacka tidigare ägaren Karoly Dömeny som verkat i centrum såväl som butiksinnehavare och fastighetsägare i många år, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Stockholm den 7 december 2011

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88