Fastpartner har förvärvat fastigheten Högsbo 27:6 av Aspelin-Ramm Fastigheter AB. Fastigheten är belägen i Högsbo-Sisjön verksamhetsområde, vilket är ett av Nordens största företagsområden. Fastigheten har en uthyrningsbara yta om cirka 8 600 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 8,0 MSEK. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Dahl, Bevego och Safeteam.

Fastigheten är en modern industrifastighet som de senaste åren har genomgått omfattande renoveringar och fastigheten uppfyller dagens krav för moderna verksamheter.

– Vi är glada över att växa i detta verksamhetsområde i Göteborg. Med detta förvärv har Fastpartner cirka 140 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Göteborg med omnejd säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

– När fastigheten nu övergått från en utvecklingsfastighet till förvaltningsfastighet så känns det naturligt för oss att lämna över den till en sådan ansvarsfull och stabil förvaltare som Fastpartner som kan fortsätta att driva fastigheten i samma anda som vi har säger Lennart Karlsson, VD Aspelin-Ramm Fastigheter AB.

Fastpartner tillträder fastigheten den 1 juli 2015.

Stockholm den 18 juni 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 12:00 den 18 juni 2015.