Fastpartner har förvärvat fastigheten Biskopsgården 46:4 av NAPF AXE Göteborg Holding AB. Fastigheten är belägen i Biskopsgårdens industriområde. Fastigheten är fullt uthyrd och har en uthyrningsbara yta om cirka 16 000 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 7,0 MSEK. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Quattro Vidcom, Stena Line, Stena Rederi och Kapellservice i Göteborg.

Fastigheten är en väl fungerande kommersiell fastighet belägen i ett attraktivt område med väl fungerade kommunikationer. Området är under stark utveckling.

– Vi är glada över att växa i detta verksamhetsområde i Göteborg. Med detta förvärv har Fastpartner cirka 155 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Göteborg med omnejd säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Fastpartner tillträder fastigheten den 27 november 2015.

A&P Fastighetstransaktioner har varit säljarens rådgivare i affären.

Stockholm den 27 november 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se