Fastpartner har förvärvat fastigheten Hemsta 14:1 i Gävle för en köpeskilling om 53,3 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 7 300 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 3,7 MSEK.

Fastigheten ligger i Hemsta i södra delen av Gävle i närhet till Fastpartners kvarter Hemsta Works.Fastigheten används för försäljning av bilar av Thunbergs, som är återförsäljare av Mazda, Mitsubishi, Peugeot samt Opel, i Gävle och Söderhamn. Thunbergs bedriver även en fullvärdig service- och reparationsverkstad i fastigheten. Fastpartner tillträdde fastigheten den 30 april 2021.

Fastpartner gör ett kompletteringsförvärv i Hemsta i Gävle där vi redan idag är en av de dominerande aktörerna. Förvärvet stärker vår ställning i området ytterligare och kompletterar även vårt övriga bestånd i Gävle på ett mycket positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 3 maj 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 – 12 32 84
E-post:
[email protected]

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 07
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2021 kl 13:30.