Fastpartner förvärvar Älvsjö centrum, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng centrum och Hässelby Gård centrum från Centeni. Totalt omfattar förvärvet 17 fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt 70 000 kvadratmeter.

– Detta är en affär som stämmer bra överens med vår affärsidé och vi tror oss kunna vidareutveckla dessa stadsdelscentrum i nära dialog med hyresgästerna och Stockholms stad. Det vi köper, köper vi för att äga på lång sikt, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

– Fastpartner uppfyller Centenis krav på en seriös och långsiktig ägare. De har erfarenhet av fastighetsutveckling och har ambitionen att utveckla de olika centrumens individuella förutsättningar, säger Centenis styrelseordförande Lars Linder-Aronson

Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

 
 
Stockholm den 21 november 2011

 
 
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Tel: 08 – 402 34 65

Lars Linder-Aronson, Styrelseordförande Centeni
Tel: 070 – 527 61 10