Fastpartner har förvärvat fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 i Stockholm samt fastigheterna Hammarby-Smedby 1:457 och Hammarby-Smedby 1:458 i Upplands Väsby. Fastigheterna är allmänt kända som Nasdaqfastigheten och Siemensfastigheterna.

Den sammantagna uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 59 000 kvadratmeter fördelat på cirka 54 000 kvadratmeter kontor och cirka 5 000 kvadratmeter lager. Det sammantagna årliga hyresvärdet uppgår till cirka 120 MSEK. På tillträdet har fastigheterna en årlig ekonomisk vakans om cirka 12 MSEK. Den sammantagna köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till 1 425 MSEK.

Med detta förvärv och det tidigare förvärvet av Frösunda Port uppgår nu hyresintäkterna från Stockholmsområdet till cirka 80 procent av Fastpartners totala hyresintäkter.

De största hyresgästerna är Nasdaq, Gant och Siemens.

Fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 ligger i ett av Stockholms mest expansiva områden invid Norra Djurgårdsstaden, vilket kommer att genomgå en total förändring de närmaste åren med både bostads- och kontorsutveckling.

Fastigheterna tillträds den 16 december.

Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner säger ”Fastpartners inriktning mot hållbara kassaflöden förstärks genom dessa förvärv. Samtidigt utgör förvärvet av Nasdaqfastigheten också en stor investering för framtiden. Inom några år kommer denna fastighet tillhöra ett dynamiskt område i centrala Stockholm, vilket expanderat kraftigt, med en mix av kontor och bostäder. Med hänsyn till fastighetens dominerande storlek i området, kommer Fastpartner nu att engagera sig och aktivt deltaga i den framtida utvecklingen av den nya spännande stadsdelen”.

Stockholm den 12 december 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2014 kl 07:45.