Fastpartner har ropat in fastigheten Näringen 15:6 i Gävle på den exekutiva auktion där Kefren-portföljen auktionerades ut. Fastighetens uthyrningsbara area uppgår till 4 100 kvadratmeter och utgörs till största delen av industri- och kontorsytor. Uthyrningsgraden i fastigheten uppgår till cirka 88% och tillträdet kommer ske den 2 november.

– Då vi sedan tidigare är ägare till flera fastigheter i Näringens industriområde kommer denna fastighet komplettera vårt Gävlebestånd bra, säger Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner.

Stockholm den 21 oktober 2011
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88