Fastpartner har förvärvat fastigheten Ringpärmen 5, Sollentuna, belägen vid Infra City strax norr om Stockholm, för en köpeskilling om 38,7 MSEK. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 4 069 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till ca 4,4 MSEK.

Fastpartner tillträder fastigheten den 1 februari 2013.

Stockholm den 20 december 2012

  

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

  

  

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument