Fastpartner har förvärvat fastigheten Dragarbrunn 10:3 i Uppsala av Skandia. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14 700 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 27 MSEK.

Fastigheten ligger mitt i centrala Uppsala och består av ett helt kvarter beläget mellan Uppsalas gågata och Fyrisån.Fastigheteninrymmer ytor för kontor, handel, vård, utbildning och bostäder.

Förvärvet stärker och passar väl in i Fastpartners fastighetsbestånd i Uppsala. Fastpartner tillträder fastigheten den 2:a december.

Fastigheten ligger i ett attraktivt och centralt läge i Uppsala. Vi ser fram emot att tillsammans med befintliga och nya hyresgäster fortsätta att utveckla fastigheten,säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

 

 

Stockholm den 7 november 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl 10:30.