Fastpartner har per den 1 juni förvärvat och tillträtt en fastighetsportfölj om åtta fastigheter där de tre största fastigheterna är belägna i Norrköping. Resterande fastigheter återfinns i Finspång, Flen, Borlänge, Södertälje och Stockholm. Totalt omfattar beståndet ca 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta samt ca 130 000 kvadratmeter mark. Hyresgäst i samtliga fastigheter är Colmec Holding AB som hyr lokalerna via avtal med en löptid på ca 12 år.

Affären initierades genom direktkontakt mellan huvudägarna för Colmec Holding AB respektive Fastpartner. Genom affären kan nu båda parter fortsätta att fokusera på respektive parts kärnverksamhet, vilket för Colmec Holding ABs del innebär klimatsmarta lösningar för däck till alla typer av fordon och för Fastpartners del klimatsmarta lokaler. Affären är ett första steg in i ett långvarigt samarbete som kan komma att öppna upp för nya affärsmöjligheter parterna emellan.

– Förvärvet bekräftar vår förmåga att hitta bra affärer med hög förräntning och framtida utvecklingspotential. Stabila finanser, en god tillgång på kapital samt en professionell förvaltningsorganisation gör Fastpartner till en attraktiv partner i denna typ av off market-affärer, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 9 juni 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07
E-post:
[email protected]

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2022 kl 14:00.