Fastpartner, med ett fastighetsbestånd i Västberga på 64 000 kvadratmeter och byggrätter för ytterligare 60 000 kvadratmeter, är en av de dominerande aktörerna i detta stora företagsområde. Med sina goda kommunikationer och närheten till Stockholms city är Västberga ett attraktivt område att verka i.

Sandvik, som hyr 37 000 kvadratmeter av Fastpartner i Västberga, har genom en nybyggnation kunnat tillträda ytterligare 2 200 kvadratmeter. Sandviks lokaler omfattar både kontor, forskning och produktion.

En annan av Fastpartners större hyresgäster i Västberga, Nobel Biocare, befinner sig i en expansiv fas. Detta har medfört att Fastpartner och Nobel Biocare har träffat ett treårigt avtal på ytterligare 2 000 kvadratmeter. Med denna uthyrning uppgår Fastpartners uthyrningsgrad i området till 93,2 % vilket i den pågående lågkonjunkturen får ses som ett styrkebesked för områdets attraktivitet på hyresmarknaden.

Stockholm den 6 oktober 2009

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
E-post: [email protected]

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88
E-post: [email protected]