Tomträtten till fastigheten Robertsfors 2, bestående av 4.041 kvm kontor och 7.362 kvm industri/lager har förvärvats för 55 MSEK. Fastigheten har i dagsläget en ekonomisk vakans om c:a 30% vilket ger en god potential för ökad avkastning på något längre sikt.

”Robertsfors 2 passar väl in och förstärker vårt förvaltningsområde i Lunda. Genom att förvärvet av fastigheten sker i bolagsform medför dessutom affären betydande skattefördelar, bl.a i form av underskottsavdrag.” säger Sven-Olof Johansson, VD i Fastpartner AB.