Fastpartner fortsätter att stötta Fryshuset och tecknar ytterligare ett treårigt samarbetsavtal med organisationen. Fastpartner garanterar därmed Fryshuset en årlig summa om 1,5 MSEK. Samarbetet som pågått i flera år är en viktig del av Fastpartners sociala hållbarhetsarbete och har gett de båda organisationerna goda resultat.

– Fastpartners bidrag är helt avgörande för att vi ska kunna hålla öppet på skolloven, våra s.k. Lovely Days. För många unga är det då vi behövs som mest, när skolorna stänger och deras enda stabila punkt i vardagen försvinner. Dagarna på loven hos oss på Lovely Days blir för många en språngbräda och början till en samhörighet. Vi ger dem en meningsfull fritid och tro på sig själva. De utvecklas enormt under dessa dagar säger Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset.

– Vi är i ett läge där vi vrider och vänder på varenda krona men att fortsätta stötta Fryshuset är ett självklart val för oss. Vi fortsätter ta stort samhällsansvar och prioritera detta samarbete. Det är extra viktigt att stötta våra ungdomar, vår framtid, i tider som dessa säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Utöver detta samarbetsavtal stöttar Fastpartner ett antal andra beundransvärda organisationer och fortsätter även att erbjuda ungdomar sommarjobb. Fastpartner kommer heller inte dra in på antal sommarjobb i sommar.

– Vi ska ta emot lika många sommarjobbare som vanligt även denna sommar. Det är till fördel både för samhället och oss genom att vi får lära känna unga talanger som vi i framtiden potentiellt kan anställa säger Sara Sigge, HR-chef Fastpartner.

Stockholm den 27 april 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2020 kl 14:00.