Fastpartner har förvärvat fastigheten Märsta 24:4 belägen i Arlandastad som har en uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvm vilken till stor del utgörs av höglager. Fastigheten är idag helt tomställd. Fastigheten ligger strategiskt rätt med skyltläge mot genomfartsleden i Märsta. Genom aktiv förvaltning har Fastpartner goda förhoppningar att fylla fastigheten med nya hyresgäster. Fastpartner tillträder fastigheten den 16 oktober.

Fastpartner har även förvärvat fastigheten Reläet 8 i Norrköping av Schenker Property Sweden AB. Fastigheten består till största del av terminal- och lagerytor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 9 500 kvm, varav cirka 2 700 kvm är vakant. De årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 4 MSEK och driftnettot till cirka 2,8 MSEK. Fastigheten ligger strategiskt väl i området Ingelsta i Norrköping. Fastpartner ser potential att via god efterfrågan på terminal- och lagerytor öka uthyrningsgraden succesivt. Fastpartner tillträdde fastigheten den 27 september.

– Två kompletterande förvärv som passar väl in i vårt nuvarande bestånd. Båda fastigheterna har betydande utvecklingspotential och jag ser med tillförsikt att ökad uthyrningsgrad kan bli verklighet genom Fastpartners lokala närvaro och aktiva förvaltning i både Märsta och Norrköping, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Stockholm den 1 oktober 2018

För vidare information vänligen kontakta

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl 10:30.