Fastpartner har erhållit kreditbetyget ”BBB-” med stabila utsikter av Scope Ratings. Kreditbetyget om BBB- omfattar även Fastpartners seniora icke säkerställda obligationer och företagscertifikat.

Fastpartner har idag fastigheter till ett värde av cirka 30 miljarder. Det är resultatet av en disciplinerad expansion genom nyförvärv och omfattande värdehöjande investeringar. Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm men betydande delar av beståndet finns också i Sveriges övriga största och mest expansiva storstadsregioner. I fastighetsportföljen finns en blandning av användningsområden med betydande inslag av kontor, samhällsfastigheter samt logistik och lager. Detta har varit en framgångsrik strategi de senaste två decennium, och ger bra förutsättningar för en fortsatt hög riskjusterad avkastning.

Fastpartner har idag en stark finansiell position, vilket bekräftas av denna Investment Grade rating från Scope. Att vi valt att ta upp en rating från Scope förändrar inte Fastpartners mål om att erhålla en Investment Grade rating från Moody´s under 2020 och där vår målsättning långsiktigt är att nå kreditbetyget Baa1 av Moody´s,

säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 31 augusti 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl 17:35.