Fastpartner har under hösten blivit certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Great Place to Work® är världens största och mest erkända certifiering för arbetsplatser och har funnits i mer än 30 år.

Utmärkande för Fastpartner är de anställdas stora stolthet över sin arbetsplats och ett högt engagemang. Vi får högt betyg på frågan ”Arbetet på Fastpartner är meningsfullt och mer än bara ett jobb”. I undersökningen lyfter medarbetarna fram att arbetsplatsen har en unik framåtanda med ständig utveckling och frihet under ansvar, samt bra och entusiastiska ledare. Bolaget får högre resultat än snittet för branschen på ställningstagandet ”Allt sammantaget är det här en mycket bra arbetsplats”.

– Att certifieras som ett Great Place to Work® är ett resultat av den medarbetarupplevelse som vår organisation skapar. Som arbetsgivare är detta något vi ständigt arbetar med att uppnå och förbättra. Resultatet är ett kvitto på att ledningen tillsammans med medarbetarna har lyckats att skapa en väldigt attraktiv arbetsplatskultur, säger Sara Sigge, HR-chef på Fastpartner.

– Vi är glada och ödmjuka över resultatet, medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Nu fortsätter det viktiga arbetet med att ytterligare förbättra vår arbetsplats så att vi skapar hög lönsamhet i vår affär och värde för våra aktieägare, säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Stockholm den 18 november 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Sigge, HR-chef & Kommunikatör Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 70

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 07

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2020 kl 15:00.