Fastpartner har tecknat nytt 10-årigt avtal med Park Inn Hotell Stockholm AB på 4 680 kvadratmeter. Hotellet drivs under varumärket Park Inn, by Radisson.

I etapp ett kommer drygt halva hotellet att byggas om med cirka 30 nya rum och ny restaurang. Antalet parkeringsplatser utökas också, vilket är en fördel vid läget nära Arlanda.

– Vi ser fram emot nya hotellrum och utökad kapacitet. Parkeringen är också viktig för att kunna erbjuda hotell och parkering i ett paket. Nuvarande goda efterfrågan kommer att öka med ett attraktivt hotell, säger Kerim Yilmaz, VD på Park Inn Hotell i Märsta.

– Vi är glada över att kunna fortsätta vårt goda samarbete med Park Inn Hotell, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Stockholm den 19 april 2013

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.