Fastpartner har förvärvat två logistikfastigheter av B&B TOOLS med en sammantagen yta om cirka 81 500 kvadratmeter. Den ena fastigheten är belägen i anslutning till väg 40 i Ulricehamn och den andra fastigheten i direkt anslutning till E20 i Alingsås. Fastigheterna är fullt uthyrda till B&B TOOLS Fastigheter AB. Hyreskontrakten är ”triple net” avtal som garanterar Fastpartner ett driftnetto om cirka 35 MSEK om året. Hyresavtalen löper på 15 år med 100% index, med möjlighet till förlängning om 2 x 5 år.

B&B TOOLS är den största leverantören av industriförnödenheter och industrikomponenter, och där till relaterade tjänster, till industri- och byggsektorn i Norden.

Tillträde till fastigheterna är den 3 december.

Stockholm den 3 december 2012

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument