Fastpartner blir helägare av tomträtten till fastigheten Krejaren 2, på Östermalmstorg i Stockholm, populärt även kallad ”Folkanfastigheten”.

Fastpartner AB har av Fabege Holding Solna AB förvärvat 50 procent av aktierna i Deamatris Förvaltning AB som äger tomträtten till fastigheten Krejaren 2, Stockholm. Därmed är nu Fastpartner ensam ägare till bolaget.

Fastigheten betraktas i dag som en projektfastighet och värderas under projekttiden till anskaffningsvärdet. Vid färdigställandet av fastigheten som beräknas ske senhösten 2009 kommer fastigheten att redovisas till verkligt värde. Fastpartner kommer att fortlöpande informera om uthyrningar och andra värdepåverkande händelser.

Den nybyggda fastigheten kommer att innehålla 4 100 kvadratmeter handel, 4 700 kvadratmeter kontor samt 1 300 kvadratmeter bostäder. Kontrakt har, som tidigare meddelats, tecknats med Åhléns AB som hyrt samtliga handelsytor (T-baneplanet, gatuplan samt plan ett). Efterfrågan på projektets blivande kontor och bostäder är stor.

För ytterligare information kontakta
Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)