Fastpartner har sålt fastigheten Andersberg 14:32 i Gävle till hyresgästen MaserFrakt AB. Fastigheten färdigställdes i början av 2010. Försäljningspriset uppgår till 50,5 MSEK. Försäljningen kommer att redovisas under det andra kvartalet.

Stockholm den 21 juni 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument