Fastpartner har avyttrat fastigheten Bulten 7 i Danderyd till Edasi AB. Fastigheten är uthyrd till 91 procent och har en uthyrningsbara yta om cirka 1 800 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till drygt 2 MSEK.

– Vi är glada över att sälja till Edasi som vi tror kommer att fortsätta utveckla fastigheten framgångsrikt de kommande åren säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Fastpartner har frånträtt fastigheten den 16 december 2015.

Fastpartner har även avyttrat fastigheten Huven 3 i Ronneby. Fastigheten är tomställd och har en uthyrningsbar yta om 738 kvadratmeter.

Fastpartner frånträdde fastigheten den 1 december 2015.

Fastpartner kommer att redovisa en realisationsvinst om cirka 14 MSEK i det fjärde kvartalet från de båda försäljningarna.

Stockholm den 16 december 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se