För tredje året i rad certifieras Fastpartner AB av Great Place to Work® och fortsätter därmed att leva upp till de högt ställda krav som utmärker en mycket god arbetsplats.

Svarsfrekvensen är utmärkande hög i bolaget, 93 procent, vilket tyder på väldigt engagerade medarbetare. Engagemang är också, tillsammans med enkelt och nära, ett av Fastpartners tre värdeord som beskriver företagskulturen väl.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att veta vad medarbetare uppskattar och vad som kan förbättras. Det känns riktigt bra att vi för tredje året i rad uppfyller kraven för certifiering och att vi dessutom gjort förbättringar inom förra årets fokusområden som vi jobbat med under året. Nu ska vi gemensamt göra analysen över vad vi ska satsa på för åtgärder framöver, säger Sara Sigge, HR-chef på Fastpartner.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vår framtid. Att vi nu för tredje året i rad blivit certifierade av Great Place to Work® känns jättebra. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra oss, säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Stockholm den10 november2022

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 07
E-post:
[email protected]

Sara Sigge, HR-chef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 70

E-post:[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2022 kl 09:00.