Fastpartner AB och Svensk Fastighetsfond AB förvärvar, genom det gemensamägda bolaget Arena Real AB, Lidls centrallager i Svista logistikområde i Eskilstuna.

Byggnaden är uppförd 2004 och har en total area om 29.716 kvm samt uppfyller de krav som idag ställs på en modern logistikbyggnad. Lidl kommer stanna kvar som hyresgäst till dess att bolagets nya centrallager i Rosersberg är färdigställt.

–          Vi har sedan tidigare samarbetat med Svensk Fastighetsfond AB i ett flertal projekt. Genom förvärvet fördjupas vårt samarbete och detta är ytterligare ett steg i vår strategi att investera i väl belägna  logistikfastigheter, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Förvärvet sker genom ett av Fastpartner AB och Svensk Fastighetsfond AB gemensamägt bolag.

–          Vi gör bedömningen att marknaden inom detta segment är intressant och vi tror att det finns ett behov av att kunna erbjuda befintliga lokaler i bra logistiklägen som uppfyller de krav som ställs på moderna och effektiva logistikytor. Fastighetens geografiska läge, i direkt anslutning till E20, gör det till en intressant etableringsplats, säger David Ekberg, Svensk Fastighetsfond AB.

Förvärvet sker genom ett av Fastpartner AB och Svensk Fastighetsfond AB gemensamägt bolag.

Stockholm den 1 juli 2011

För mer information angående förvärvet, kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD, Fastpartner AB
tel. 08-402 34 65

David Ekberg, Transaktion, Svensk Fastighetsfond AB, tel. 08-679 05 02
david.ekber[email protected] ([email protected])