Fastpartner genomför följande förändringar vad gäller koncernledningens sammansättning.

Jenny Tallskog tillträder tjänsten som regionchef i region 2 och efterträder Johan Böckert som valt att gå vidare efter 13 år i koncernen. Jenny har tidigare varit anställd på Fastpartner som förvaltare och områdeschef. Tidigare anställningar inom fastighetsbranschen har bland annat varit hos Newsec Asset Management AB, KLP Fastigheter AB och DTZ Sweden AB (C&W). Jenny är 40 år och utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Jenny börjar sin anställning hos Fastpartner i januari 2019.

Johan Böckert har varit en av de medarbetare som i hög grad bidragit till Fastpartners framgångar under de många år som bolaget har expanderat och varit lyckosamt på fastighetsmarknaden. Vad som utmärker Johan är hans lojalitet gentemot bolaget och hans förmåga att på ett bra sätt hitta affärsmöjligheter. När han nu väljer nya utmaningar kan vi inte göra annat än att tacka för det som varit och önska honom lycka till i framtiden. Vi är samtidigt väldigt nöjda över att kunna knyta Jenny med hennes kompetens till oss, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Under våren tillträdde Andreas von Hedenberg som affärsutvecklingschef. Rollen som affärsutvecklingschef är ny inom Fastpartner och kommer främst fokuseras kring transaktioner och utveckling av större projekt inom det befintliga fastighetsbeståndet. Sedan den 1 december är Andreas även en del av koncernledningen. Andreas kommer närmast från M2 Asset Management AB där han arbetade som affärsutvecklare.

Stockholm den 4 december 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl 14:00.