Fastpartner har idag tecknat avtal om resterande ytor om 1 486 kvm i fastigheten Krejaren 2 vilket innebär att fastigheten nu är fullt uthyrd.

Fastighetens kallhyra exklusive tillägg för värme och fastighetsskatt löper med 10-åriga avtal, med ett undantag.

2010 kommer inflyttning ske successivt. Under de två första månaderna 2011 utgår vissa rabatter, varefter samtliga hyror utgår med full effekt.

Hyresintäkterna blir enligt följande i MSEK:
2010 2011 2012
25,6 41,2 43,4

Total förvaltningskostnad uppgår till 3,9 MSEK per år.

Fastigheten har en återstående nettoproduktionskostnad om 515 MSEK efter avdrag för försäljningsvärdet för bostadsrättsdelen om 145 MSEK. Bolaget har för avsikt att omgående externt värdera fastigheten, det är dock styrelsens bedömning att värdet på fastigheten bör ligga i intervallet 800 – 1 000 MSEK.

Stockholm den 29 april 2010