· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 72,4 (74,5) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (12,4) MSEK, resultat före skatt uppgick till 12,8 (17,2) MSEK.

· Resultat per aktie blev sålunda 0,18 (0,24) kr/aktie.

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 6,2 (4,4) MSEK.

· Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 20,1 (7,8) MSEK.

· Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se