Bolagsstämma i Fastpartner

Fastpartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om
50 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 20 april 2004 och
utdelningen beräknas bli utbetald till aktieägarna den 23 april 2004.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Sven-
Olof Johansson för verksamhetsåret 2003 och för de planer som finns för
att utveckla bolaget vidare under 2004.

Inledningen av 2004 ser mycket lovande ut och allt talar för att
prognosen om ett resultat för 2004 på 50 MSEK kommer att infrias
konstaterade Sven-Olof Johansson.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Till styrelseledamöter omvaldes
Jens Engwall, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Jan Orrenius och Lars
Wahlqvist samt nyvaldes Christopher Johansson. Bo Lengholt hade avböjt
omval. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller. Vid efterföljande
konstituerande styrelsesammanträde utsågs Peter Lönnquist till
ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Sven-Olof Johansson, tfn 08-4023465, mobil 070-6804095

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00690/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00690/wkr0002.pdf