Fastpartner AB(publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,25 kr/aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 25 april 2005 och utdelningen beräknas bli utbetald till aktieägarna den 28 april 2005.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Sven-Olof Johansson för verksamhetsåret 2005 och för de planer som finns för att utveckla bolaget vidare under 2006. Sven-Olof Johansson hyste en stark tilltro att riskkapitalportföljen skulle bidra med ett gott resultat under 2006.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Till styrelseledamöter omvaldes samtliga ledamöter Jens Engwall, Lars Karlsson, Peter Lönnquist, Christopher Johansson, Ewa Glennow och Lars Wahlqvist. Till styrelsesuppleant omvaldes Anders Keller. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Peter Lönnquist till ordförande.