Täby

Fogdevägen 4A,
183 64 Täby

Tel: 08- 402 34 60

Jenny Tallskog

Regionchef Region 2

Telefon:08- 402 34 72

E-post:jenny.tallskog@fastpartner.se

Michael Skoog

Förvaltare

Telefon:08-562 517 24

E-post:michael.skoog@fastpartner.se

Christer Nyberg

Förvaltare

Telefon:08-402 34 76

E-post:christer.nyberg@fastpartner.se

Göran Johansson

Teknisk förvaltare

Telefon:08-402 34 69

E-post:goran.johansson@fastpartner.se

Tommy Skärvinge

Drifttekniker

Telefon:08-562 517 19

E-post:tommy.skarvinge@fastpartner.se

Joakim Ståhl

Drifttekniker

Telefon:08-562 517 04

Hans Miettinen

Drifttekniker

Telefon:08-758 42 95

E-post:hans.miettinen@fastpartner.se

Christine Wuopio

Uthyrare

Telefon:08- 402 34 73

E-post:christine.wuopio@fastpartner.se

Eva Littorin

Hyresadministration

Telefon:08-402 34 87

E-post:eva.littorin@fastpartner.se