Kista

Kista

Johanneslundsvägen 12,
194 61 Upplandsväsby

Tel: 08-402 34 60

Patrik Arnqvist

Regionchef Region 3

Telefon:08-402 34 89

E-post:patrik.arnqvist@fastpartner.se

Filip Dolata

Områdeschef

Telefon:08-562 517 21

E-post:filip.dolata@fastpartner.se

Herje Eriksson

Teknisk förvaltare

Telefon:08-562 517 31

E-post:herje.eriksson@fastpartner.se

Georgios Kirkos

Drifttekniker

Telefon:08-562 517 28

E-post:georgios.kirkos@fastpartner.se

Torbjörn Johansson

Drifttekniker

Telefon:08-562 517 22

E-post:torbjorn.johansson@fastpartner.se

Carl Sjöberg

Uthyrare

Telefon:08- 402 34 82

E-post:carl.sjoberg@fastpartner.se

Ann-Sofie Flodin

Hyresadministration

Telefon:08- 402 34 77

E-post:annsofie.flodin@fastpartner.se