Fastpartner har genom åren etablerat en snabbfotad organisation med korta beslutsvägar. Rätt kompetens är av största betydelse för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamhet och fastigheter.

Fastpartner är ett växande företag som alltid är på jakt efter engagerade och ambitiösa medarbetare. Vill du vara med och växa med oss? Har vi ingen tjänst ute som passar dig just nu är du välkommen att skicka en spontanansökan.

Välkommen med din ansökan!

Vår utmaning

En viktig utmaning för koncernen är att hitta och behålla kompetenta medarbetare. Fastpartner har idag 71 anställda varav 16 personer som arbetar på huvudkontoret i Stockholm. På lokalkontoren i Stockholm arbetar 40-talet personer och ett tiotal personer finns stationerade i resten av Sverige.

Enkelt, engagerat och nära

Fastpartners tre kärnvärden gäller i lika hög grad internt som externt. Värderingarna genomsyrar våra relationer till varandra, till hyresgästerna och till andra intressenter. Värdeorden har tagits fram ur en gemensam diskussion med utgångspunkt från hur vi ser på oss själva, hur våra hyresgäster betraktar oss och hur vi vill arbeta framöver.

Entusiasmen lyser igenom i det vi gör. Med kunniga och engagerade medarbetare ser vi till att vi uppfyller våra hyresgästers behov och önskemål.

Ett öppet företagsklimat

Fastpartner har en platt organisation. I kombination med en relativt specialiserad rollbeskrivning ger det varje medarbetare stor handlingsfrihet inom sitt område. På Fastpartner råder ett öppet företagsklimat.

Varje medarbetare får stor handlingsfrihet inom sitt område

För att öka samhörigheten och det så viktiga interna erfarenhetsutbytet inom bolaget träffas vi ett par gånger om året för att diskutera verksamhetsgemensamma frågor och lära av varandra. Inte sällan anlitas externa experter inom områden som fastigheter, lagstiftning, skatter och miljö, som en del i en gemensam kompetensutveckling inom bolaget. Parallellt med detta sker individuell kompetensutveckling fortlöpande och efter behov.

 

Likabehandling

Olikheter och kulturell mångfald är en styrka för Fastpartner. Rättvisa förhållanden mellan individer och grupper ska råda och ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

 

Förmåner

På Fastpartner uppmuntras god hälsa och friskvård. Vi erbjuder ett flertal förmåner såsom förebyggande hälsoundersökningar, gemensamma aktiviteter, friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning. Vi tillämpar även kollektivavtal. Arbetsmiljöarbetet är strukturerat och följer en årlig cykel. Hälsoriskerna är små och arbetsglädjen är stor.