Kommunikationer

Beläget intill påfart till E4. 200 m till busshållplats.

Service

2 km till Gävle centrum.

Parkering

P-platser finns.

Fastigheten

Strategiskt placerad fastighet nära påfart till E4, väl lämpad för logistikverksamhet. Lediga kontor på öppna ytor som kan rumsindelas. Fastighetens lagerlokaler är idag fullt uthyrda. Lokalerna är anpassningsbara och har stora portar med inbyggd lastkaj.

Omgivning

Industriområde norr om Gävle centrum.