Kontor och lager

Kontor och lager med last/loss från lastkaj

Kommunikationer

T-bana Telefonplan. Buss 165, 143 samt 161, 142

Service

Inom området finns stort utbud av service, såväl restauranger, snabbmatställen och caféer som olika butiker, företagshälsovård, bensinstationer, polis samt bank och post.

Parkering

Parkeringsplats. Går att hyra.

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Övrigt

Fastpartner arbetar långsiktigt med att äga och förvalta fastigheter i Sveriges mest expansiva regioner. År 1994 börsnoterades bolaget, som idag finns listat på Nasdaq Nordic Large Cap. Vi förvaltar idag mer än 1,5 miljoner kvadratmeter lokalyta till ett värde överstigande 35 miljarder kronor Vår ambition är att vara en smidig och effektiv partner för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Omgivning

Västberga växer med många nya byggprojekt b.la Fastpartner. Planen innebär en utveckling av området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangändamål. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1. Dvs området vid nya rondellen Västbergavägen. Detta kommer bidra med många nya arbetsplatser i Söderort, vilket behövs för att långsiktigt stärka en hållbar utveckling av Stockholm. I planen ingår en omvandling av Västbergavägen till en mer stadslik gata anpassad för gående och cyklister. Lokaler och entréer i bottenplan ska bidra till en levande och mer trivsam gatumiljö. En ny gång- och cykelbana ska stärka kopplingarna både inom området samt mellan Västberga och Telefonplan. Elektraparken ska bevaras så mycket som möjligt och få en tydligare entré vid korsningen Elektravägen/Västbergavägen.