Gör en service- eller felanmälan

Ledning

Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson

VD Stockholm

Född 1945.
Verkställande direktör sedan 1997.
Övriga uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom FastPartner-koncernen, samt styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa Aktiebolag och STC Interfinans AB.
Antal aktier i FastPartner direkt samt via bolag och närstående:
43 364 547 (förra året: 38 254 000).
Antal preferensaktier i FastPartner:
24 700  (förra året: 0)

Christopher Johansson

Christopher Johansson

Marknadschef Stockholm

Född 1977, anställd år 2012.
Antal aktier i FastPartner:
2 250 (förra året: 2 000).

Svante Hedström

Svante Hedström

Fastighetschef Stockholm

Född 1961, anställd år 2008.
Antal aktier i FastPartner:
15 000 (förra året: 14 148).

Daniel Gerlach

Daniel Gerlach

Ekonomichef Stockholm

Född 1976, anställd år 2009.
Antal aktier i FastPartner:
3 982 (förra året: 2 295).

Fredrik Thorgren

Fredrik Thorgren

Regionchef Gävle

Född 1974, anställd år 2015.
Antal aktier i FastPartner:
1 500 (förra året: 500).

Håkan Bolinder

Håkan Bolinder

Regionchef Stockholm

Född 1963, anställd år 2004.
Antal aktier i FastPartner:
0 (förra året: 0).

Johan Böckert

Johan Böckert

Regionchef Stockholm

Född 1965, anställd år 2005.
Antal aktier i FastPartner:
0 (förra året: 0).

Patrik Arnqvist

Patrik Arnqvist

Regionchef Stockholm

Född 1979, anställd år 2012.
Antal aktier i FastPartner:
1 500 (förra året: 1 000).