Gör en service- eller felanmälan

Styrelse och revisorer

Styrelsen

Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen.

Peter Carlsson

Peter Carlsson

Stockholm, född 1954. Country Manager DNB Sverige.
Styrelseordförande. Ledamot av FastPartners styrelse sedan 2008.
Övriga uppdrag: Ledamot i Sv Bankföreningen och DNB Asset Management.
Antal aktier i FastPartner:
11 250 (förra året: 10 000)

Lars Wahlqvist

Lars Wahlqvist

Danderyd, född 1938. Bergsingenjör.
Ledamot av FastPartners styrelse sedan 1987.
Antal aktier i FastPartner:
39 000 (förra året: 43 000).
Antal preferensaktier i FastPartner:
300  (förra året: 300)

 

Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson

Född 1945.
Verkställande direktör sedan 1997.
Övriga uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom FastPartner-koncernen, samt styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa Aktiebolag och STC Interfinans AB.
Antal aktier i FastPartner direkt samt via bolag och närstående:
43 364 547 (förra året: 38 254 000).
Antal preferensaktier i FastPartner:
24 700  (förra året: 0)

Charlotte Bergman

Charlotte Bergman

Lidingö, född 1963. VD för ELU Konsult AB.
Ledamot av FastPartners styrelse sedan 2015.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB och Svevia AB.
Antal aktier i FastPartner:
0

Katarina Staaf

Katarina Staaf

Bromma, född 1967.
Ledamot av FastPartners styrelse sedan 2015.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Entra ASA,Sensys Gatso Group AB och Staaf & Partners AB.
Antal aktier i FastPartner:
300 (förra året: 0)

Anders Keller

Anders Keller

(Suppleant)
Stockholm, född 1940. Jur kand.
Suppleant i FastPartners styrelse sedan 1995.
Antal aktier i FastPartner direkt och indirekt:
25 031 (förra året: 22 250)

Revisorer

 

DELOITTE AB
KENT ÅKERLUND

Huvudansvarig auktoriserad revisor
Född 1974.