Gör en service- eller felanmälan

Butik, 700 m2, Fridhemsgatan 1, Eskilstuna

Fridhemsgatan 1 | Eskilstuna | 500-700 kvm | Butik

Skräddarsy en fastighet för er verksamhet!

Unikt tillfälle att skräddarsy en handelsfastighet i ett bra trafikläge.

Beskrivning

Byggrätten tillåter att man uppför en centrumfastighet på totalt ca 500 BYA. En del av fastigheten får bebyggas i två plan, så totalt kan man maximalt bygga ca 750 BTA. Fastigheten ligger i ett bra handelsläge, så handel eller restaurang är naturliga användningsområden. Men också tex hotell ryms inom begreppet Centrumverksamhet som detaljplanen föreskriver.

Planlösning

Nybyggnation

Kommunikationer

Tomten ligger i ett bra kommunikationsläge längs Stenkvistavägen i anslutning till rondellen där Vasavägen ansluter och bildar riksväg 53. I anslutning till fastigheten ligger Skogsängen centrum, varifrån busslinjerna 3, 30, 31, och 60 har en station.

Service

Matvarubutiken Coop är granne. Butiken är hellt nyrenoverad, både interiört och exteriört, och utsedd till Eskilstunas 2:a bästa matvarubutik! Det har föranlett en starkt ökad kundtillströmning och försäljning.

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Omgivning

Fastigheten ligger ett stenkast bort från Eskilstunaån, i anslutning till riksväg 53. Riksväg 53 är den största genomfartsleden om man ska ta sig från E20 söder ut i Sörmland. I området finns skolor, kyrka och ett bibliotek.

Liknande projekt

Intresseanmälan