Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartners valberedning justerar förslag till årsstämman 2017

Styrelseledamoten Ewa Glennow har meddelat FastPartners valberedning att hon avböjer omval vid årsstämman 2017. Valberedningen justerar därför sitt förslag till årsstämman och föreslår Sven-Olof Johansson till ny styrelseledamot.

Närmare presentation av Sven-Olof Johansson finns på bolaget hemsida.

Således föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Peter Carlsson, Lars Wahlqvist, Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt av den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Valberedningen föreslår nyval av Sven-Olof Johansson som styrelseledamot.

I samband med valberedningens justerade förslag har följande handlingar till årsstämman uppdaterats:

·  Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma,
·  Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelsens sammansättning,
·  Punkten 14–16 i Kallelse till årsstämma, och
·  Information om föreslagna styrelseledamöter.

De uppdaterade handlingarna återfinns på bolagets hemsida.

Stockholm den 10 april 2017

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Keller, Valberedningens ordförande
Tel: 0707 – 74 68 03

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 18:15.