Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner tecknar nya avtal med Gavlefastigheter på 14 565 kvm i Gävle

FastPartner förlänger och tecknar nya kontrakt med Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Bolaget har tecknat ett 10-årigt avtal på 12 228 kvadratmeter samt ett nytt 3-årigt avtal på 2 337 kvadratmeter. Bolaget hyr utbildningslokaler i fastigheten Söder 67:1, Nedre Åkargatan 67 i Gävle. De nya kontrakten träder i kraft den 1 februari 2014.

Övriga hyresgäster i fastigheten är Magelungen AB och Två Kockar en Spis i Gävle AB. Magelungen omflyttar, i samband med pågående ombyggnad, till för verksamheten anpassade lokaler och utökar ytorna till totalt 797 kvadratmeter. Fastigheten är nu i princip fullt uthyrd.

Gavlefastigheters kärnverksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. Det innefattar alla Gävle kommuns skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader och förvaltningslokaler.   

– Just nu pågår en omfattande anpassning av lokalerna för den nya verksamhet som ska flytta in i vår fastighet. Vi gläds över att ha fått förlängt förtroende av Gavlefastigheter, utökad yta samt lång hyrestid, säger Anders Svensson, Regionchef på FastPartner.

– Vi fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med vår hyresgäst, Gavlefastigheter. Det är ett långsiktigt samarbete som fortsätter i positiv anda, tillägger Svante Hedström, Fastighetschef på FastPartner.

Stockholm den 22 januari 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 – 402 34 65      

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.