Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner tecknar kreditavtal och hyr ut till JC Decaux

FastPartner har tecknat två nya kreditavtal uppgående till totalt 1 000 MSEK. Kreditgivare är SBAB och Swedbank med 500 MSEK vardera. I en förväntat stramare kreditmarknad ger detta FastPartner ytterligare beredskap och möjligheter för framtida affärer och verksamhet.

FastPartner har ckså tecknat ett sjuårigt hyresavtal med design- och mediaföretaget JC Decaux Sverige AB. Avtalet löper från 1 januari 2008 och omfattar en yta om ca 8 500 kvm, fördelat på kontor, lager och mark.

För ytterligare information kontakta
Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)