Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner tecknar 60.000 aktier i LinkMed

FastPartner AB har förvärvat 60.000 aktier i LinkMed AB till kursen 70 kr i samband med nyemissionen och börsintroduktionen. I prospektet garanterade FastPartner 140.000 aktier i nyemissionen, men då denna övertecknades blev tilldelningen endast 60.000. FastPartner AB äger härefter totalt 1 554 922 aktier i LinkMed AB utgörande 17% av samtliga aktier.

Genom nyemissionen har FastPartner AB:s ägarandel i LinkMed AB minskat från 26,1% till nuvarande 17%.