Gör en service- eller felanmälan

Nyheter & Pressmeddelanden

FastPartner köper fastigheter i Stockholmsregionen

FastPartner har förvärvat 5 fastigheter och 4 tomträtter i Lunda / Spånga och i Knivsta / AR om sammanlagt 9.400 kvm för tillsammans 51,5 MSEK. Båda bestånden passar väl in med FastPartners befintliga förvaltningsenheter i Lunda och Märsta. Hyresvärdet uppgår till drygt 8 MSEK och fastigheterna beräknas ha en långsiktig direktavkastning om drygt 10%. Tillträdet sker i maj.